Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Informacje ogólne

Warunki świadczenia usługi określa Regulamin nazw w domenie .gov.pl.

Dostępność domeny do rejestracji sprawdzisz w poniższej przeglądarce:

Uwaga!

Nazwy w domenie .gov.pl mogą zarejestrować wyłącznie uprawnione podmioty:

  • organy władzy publicznej(z wyłączeniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz stowarzyszeń i gmin),
  • organy samorządu zawodowego, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego.
  • jednostki organizacyjne podległe Prezesowi Rady Ministrów lub ministrom albo nadzorowane przez te organy.
Rejestracja nazw w domenie .gov.pl odbywa się wyłącznie bezpośrednio w NASK.

Jak zarejestrować domenę .gov.pl?

  1. Upewnij się, że reprezentujesz podmiot uprawniony do rejestracji nazwy w domenach .gov.pl. Przeczytaj Regulamin nazw w domenie .gov.pl
  2. Wybierz rozszerzenie z poniższej tabeli.
  3. Wypełnij wniosek.
  4. Wyślij do NASK (przez ePUAP lub e-mail) podpisany elektronicznie wniosek i czekaj na informację o rejestracji.

Nazwy w domenie .gov.pl mogą być rejestrowane z uwzględnieniem następującej struktury:

Kto może zarejestrować Domena
Urzędy i instytucje centralne lub o zasięgu krajowym, zgodnie z zakresem podmiotowym .gov.pl
Archiwa Państwowe .ap.gov.pl
Graniczne Inspektoraty Weterynarii .griw.gov.pl
Izby Celne .ic.gov.pl
Izby Skarbowe .is.gov.pl
Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej .kmpsp.gov.pl
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej .kppsp.gov.pl
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej .kwpsp.gov.pl
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (również w domenie kwpsp.gov.pl) .psp.gov.pl
Komendy Wojewódzkie PSP (Wojewódzkie Stanowiska Koordynacji Ratownictwa) .wskr.gov.pl
Komendy Wojewódzkie Policji .kwp.gov.pl
Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej .konsulat.gov.pl
Miejskie Urzędy Pracy .mup.gov.pl
Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego .oirm.gov.pl
Okręgowe Izby Aptekarskie .oia.gov.pl
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne .oke.gov.pl
Okręgowe Ośrodki Wychowawcze .oow.gov.pl
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze .oschr.gov.pl
Okręgowe Urzędy Miar .oum.gov.pl
Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego .pinb.gov.pl
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii .piw.gov.pl
Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne .psse.gov.pl
Powiatowe Urzędy Pracy .pup.gov.pl
Prokuratury Apelacyjne .pa.gov.pl
Prokuratury Okręgowe .po.gov.pl
Prokuratury Regionalne .pr.gov.pl
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej .rzgw.gov.pl
Sądy Apelacyjne .sa.gov.pl
Sądy Okręgowe .so.gov.pl
Sądy Rejonowe .sr.gov.pl
Samorządowe Kolegia Odwoławcze .sko.gov.pl
Schroniska dla Nieletnich .sdn.gov.pl
Starostwa Powiatowe .starostwo.gov.pl
Urzędy Gminy .ug.gov.pl
Urzędy Gminy i Miasta .ugim.gov.pl
Urzędy Marszałkowskie Województwa .mw.gov.pl
Urzędy Miejskie .um.gov.pl
Urzędy Miasta i Gminy .umig.gov.pl
Urzędy Powiatowe .upow.gov.pl
Urzędy Pracy Powiatu Olsztyńskiego .uppo.gov.pl
Urzędy Skarbowe .us.gov.pl
Urzędy Wojewódzkie .uw.gov.pl
Urzędy Żeglugi Śródlądowej .uzs.gov.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne .wif.gov.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej .wiih.gov.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego .winb.gov.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska .wios.gov.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego .witd.gov.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii .wiw.gov.pl
Wojewódzki Konserwator Zabytków .wkz.gov.pl
Wojewódzkie Sądy Administracyjne .wsa.gov.pl
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne .wsse.gov.pl
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków .wuoz.gov.pl
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych .wzmiuw.gov.pl
Zakłady Poprawcze .zp.gov.pl
Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich .zpisdn.gov.pl

Jaka powinna być składnia nazwy rejestrowanej w domenie .gov.pl?

Nazwa może składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku „-„ (minus). Znak „-„ nie może występować na początku, na końcu oraz jednocześnie na 3 i 4 pozycji w nazwie domeny. Wyjątek stanowią domeny IDN z prefiksem „xn—„ (więcej informacji o domenach IDN znajdziesz na tej stronie). Nazwa może zawierać maksymalnie 63 znaki, nie licząc rozszerzenia (np.: .gov.pl, .piw.gov.pl).