Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Rejestr domeny .pl

Biuro:
pon. - pt.: 9:00 - 15:00
Telefon:
+48 22 380 83 00,
pon. - pt.: 8:00 - 16:00
E-mail:
info@dns.pl
Powyższe dane umożliwiają także korespondowanie w ramach pojedynczego punktu kontaktowego dla odbiorców usług, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

NASK - Państwowy Instytut Badawczy

Adres:
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa
NIP:
521-04-17-157
REGON:
010464542
KRS:
0000012938

 

Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Kalisz

E-mail: iod@nask.pl