Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Warunki techniczne

Warunki dotyczące rejestracji nazwy w domenie .gov.pl:

 1. Nazwa Domeny może składać się wyłącznie z następujących znaków: liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-".
 2. Znak "-" nie może występować na początku nazwy domeny, na końcu nazwy domeny oraz na 3 i 4 pozycji w Nazwie Domeny jednocześnie (wyjątek stanowią nazwy domeny z prefiksem "xn--").
 3. Nazwa Domeny może zawierać do 63 znaków łącznie - dotyczy to każdej nazwy w każdej Domenie, niezależnie od poziomu/rozszerzenia np: .gov.pl.
 4. Wielkość liter w Nazwie Domeny nie ma znaczenia z punktu widzenia utrzymywania nazwy domeny.
 5. Wypełniając Wniosek o Wpis Nazwy w domenie .gov.pl Wnioskodawca jest zobowiązany podać: nazwę domeny, dane identyfikujące Wnioskodawcę wraz z osobą upoważnioną do reprezentacji oraz co najmniej dwa serwery przeznaczone do utrzymywania nazwy domeny (serwery dns).

Warunki dotyczące zmiany delegacji nazwy zarejestrowanej w domenie .gov.pl:

 1. Wnioski o zmianę delegacji muszą zawierać:
  1. dane Abonenta (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
  2. nazwy nowych serwerów nazw oraz opcjonalnie ich numery IP (w przypadku rejestrowania nowych serwerów nazw).
 2. NASK nie wykona zmiany, jeśli serwery nazw nie będą skonfigurowane i nie będą obsługiwać nazwy domeny, której dotyczy zmiana delegacji. Przed przyjęciem wniosku lub wykonaniem zmiany nastąpi automatyczne sprawdzenie czy wskazane przez Abonenta serwery nazw posiadają rekord SOA dla podanej we wniosku nazwy domeny.