Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zestawienie opłat pobieranych od rejestratorów

Zestawienie opłat pobieranych od rejestratorów dotyczących wykonywania Obsługi Administracyjnej i Technicznej

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej w pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1 dzień 0,26 0,26 0,20 0,20 0,06 0,06

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny, w przypadku wnoszenia opłaty w okresie wstrzymywania Utrzymywania Nazwy Domeny, które to wstrzymywanie było konsekwencją braku uiszczenia opłaty w wymaganym terminie:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 55,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Wszystkie podane kwoty są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług.