Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

WHOIS (FAQ)

Gdzie mogę znaleźć informacje o zarejestrowanej domenie internetowej?

Informacje o nazwach zarejestrowanych w prowadzonym przez NASK Rejestrze domeny .pl znajdziesz:

 • w bazie WHOIS na stronie https://www.dns.pl/whois,
 • na serwerze usługi WHOIS (TCP port 43), podając whois.dns.pl jako adres usługi; można z niego skorzystać, używając standardowych narzędzi (np. whois, jwhois) lub własnych narzędzi zgodnych ze specyfikacją https://tools.ietf.org/html/rfc3912.
Skąd pochodzą dane publikowane w bazie WHOIS?

Z bazy danych prowadzonego przez NASK Rejestru domeny .pl.

Czy do usługi WHOIS dostępne jest API (REST, SOAP)?

Nie udostępniamy publicznie możliwości integracji z usługą WHOIS udostępniającą poszerzony zakres danych (taki jak w bazie WHOIS na stronie https://www.dns.pl/whois). Możliwość integracji zastrzeżona jest dla firm, które przystąpiły do Programu Partnerskiego NASK.

Czy w bazie WHOIS dostępne są informacje o nazwach zarejestrowanych w domenach innych niż .pl?

Nie. W naszej bazie WHOIS dostępne są wyłącznie informacje o nazwach zarejestrowanych w domenie .pl (w tym również w domenach: .gov.pl, regionalnych i funkcjonalnych obsługiwanych przez NASK).

Co oznaczają komunikaty pojawiające się w bazie WHOIS?
 • Brak informacji o domenie w bazie Registry NASK
  - domena nie istnieje w bazie Registry NASK.

 • Oczekuje na rejestrację
  - domena w procesie rejestracji w następstwie realizacji opcji albo prawomocnego orzeczenia sądowego,
  - w tym stanie przebywa ona do 14 dni.

 • Po zakończeniu okresu rozliczeniowego
  - zakończył się opłacony okres rozliczeniowy,
  - w tym stanie domena przebywa do 30 dni.

 • Po rozwiązaniu umowy
  - umowa na utrzymanie domeny została rozwiązana,
  - w tym stanie domena przebywa 5 dni.

 • Trwa postępowanie wyjaśniające [REGISTERED, ze statusem clientHold/serverHold]
  - utrzymywanie domeny zostało wstrzymane do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących współpracy z jej abonentem, np. w przypadku zaległości płatniczych u rejestratora, braku aktualizacji danych abonenta (pomimo wezwania), wykorzystywania domeny do celów zagrażających bezpieczeństwu sieci.

Co zrobić, gdy w bazie WHOIS dane abonenta domeny są nieaktualne?

W sprawie aktualizacji danych skontaktuj się z rejestratorem domeny.

Czy liczba zapytań bazy WHOIS jest limitowana?

Tak. Baza WHOIS jest chroniona przed jej wielokrotnym odpytywaniem w celu uzyskania danych, które mogłyby później być wykorzystane do nadużyć.

Liczba zwracanych odpowiedzi na zapytania WHOIS jest ograniczona - dla konkretnego adresu IP w określonej jednostce czasu.

Administratorzy Rejestru domeny .pl mogą całkowicie zablokować komunikację z adresem IP, jeżeli wykryją podejrzane zachowanie (np. próby masowego wysyłania zapytań).

Jakie są limity zapytań bazy WHOIS?

Limit dla jednego adresu IP wynosi po 100 zapytań na dobę przez stronę WWW i na porcie 43. Po przekroczeniu limitu, dane nie są zwracane i należy poczekać w celu uzyskania "kredytów" na kolejne zapytania. "Kredyt" na każde kolejne zapytanie pojawia się co około 15 minut.

Nie odpytałem bazy WHOIS 100 razy, a otrzymuję informację o przekroczeniu limitu. Dlaczego tak się dzieje?

Powyższy problem może występować w następujących przypadkach:

 • W przeglądarce masz ustawione korzystanie z serwera proxy i twoje zapytania przychodzą do nas z adresu IP serwera proxy, a nie od ciebie. Limit zapytań jest wtedy wspólny dla wszystkich osób korzystających z danego serwera proxy. Aby ominąć ten problem, wyłącz korzystanie z serwera proxy w swojej przeglądarce. W przypadku tzw. „transparent proxy” pomóc może jedynie administrator twojej sieci.
 • W twojej firmie lub sieci osiedlowej używany jest NAT (Network Address Translation). Usługa ta umożliwia m.in. ukrycie wielu komputerów pod jednym adresem IP. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim administratorem, który powinien pomóc rozwiązać problem.
Czy liczba zapytań przeglądarki domen jest limitowana?

Tak. Limit wynosi 60 zapytań na godzinę. Po przekroczeniu limitu dane nie są zwracane i należy poczekać w celu uzyskania "kredytów" na kolejne zapytania. "Kredyt" na każde kolejne zapytanie pojawia się co minutę.

Czy istnieją inne ograniczenia dostępności do bazy WHOIS?

Tak. Wprowadzamy celowe opóźnienie odpowiedzi w przypadku intensywnego korzystania z bazy. Jeżeli między kolejnymi zapytaniami nie upłynie dziesięć sekund, odpowiedź zostanie udzielona z dodanym przez nasz system opóźnieniem.

Dlaczego dane abonentów domen publikowane są w bazie WHOIS?

Dane te publikowane są, by zapewnić należyte poszanowanie praw użytkowników Internetu, właścicieli znaków towarowych, praw autorskich i innych dóbr prawnie chronionych. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, nie są publikowane dane abonentów będących osobami fizycznymi.

Czy mogę uzyskać dane abonenta domeny .pl, które są w bazie WHOIS określone jako niedostępne?

Tak. W szczególnych przypadkach NASK może ujawnić takie dane, jeżeli zostanie wykazany interes prawny, uzasadniający taką konieczność. Zasady udostępniania tych danych określone są w naszej Polityce prywatności. Wniosek o ujawnienie danych powinien wpłynąć w formie pisemnej. Możesz skorzystać z gotowego formularza (PDF).